Responsive image

Tlačové zostavy programu

V tejto časti nájdete tlačové zostavy exportované do formátu PDF. Ak nemáte inštalovaný prehliadač PDF formátov stiahnite si ho »na tomto mieste«

Stiahnuť Tlačovka vyúčtovania
Stiahnuť Mesačný zálohový predpis
Stiahnuť Vyúčtovanie Fondu opráv a údržby
Stiahnuť Opis nedoplatkov po mesiacoch
Stiahnuť Podpisová listina vlastníkov
Stiahnuť Opis plôch pasportov bytov
Stiahnuť Upomienka
Stiahnuť Návrh na vydanie platobného rozkazu
Stiahnuť Opis karty
Stiahnuť Peňažný denník
Späť na vrch stránky