Responsive image

Náhľady obrazoviek

Nájomníci/vlastníci

Centralizovaný prístup k informáciám o nájomníkovi, resp. vlastníkovi. Obrazovka pozostáva zo záložiek viď nasledujúce náhľady: pasport bytu, iné pohľadávky, evidenčný list a karta nájomníka vlastníka.

Pasport bytu

Rozloženie plôch bytov, kategorizácia a izbovitosť bytov.

Evidenčný list nájoníka/vlastníka

mesačné zálohové predisy a údaje o nájomníkovi/vlastníkovi bytu, resp. nebytového priestoru.

Karta nájomníka/vlastníka

Porovnávanie mesačných zálohových predpisov a platieb, nedoplatky, zobrazenie vyúčtovania, upomienky, penalizácia (rôzny spôsob podľa typov bytov), dohody s neplatičmi, žaloby

Iné pohľadávky

Pohľadávky za penále, súdne trovy, nepredpisové pohľadávky do FOaÚ atď.

Úhrada platieb

Zadávanie platieb za mesačné zálohové predpisy, vyúčtovania a iné pohľadávky...

Typovanie odpočtov

Zadávanie odpočtov z odpočtových hárkov k uvedenému dátumu.

Prevod bankových platieb

Automatizované nahrávanie platieb z banky alebo sipa - výber súboru pre spracovanie

Prevod bankových platieb

Automatizované nahrávanie platieb z banky alebo sipa - výsledok po spracovaní

Hromadné zmeny

Zmena mesačných zálohových predpisov podľa vybraného kritéria pre vybraný objekt, resp. celú správu

Prehľad meraných dodávok
Evidencia objednávok
Prehľad fondu opráv
Tlač fondu opráv
Späť na vrch stránky