Responsive image
Obrázok produktu

Program Stoma poskytuje komplexnú informačnú agendu, počnúc kompletnou agendou pacienta, cez kompletné informácie o zmluvných poisťovniach a laboratóriach a končiac evidenciou všetkých výkonov a výkazov do poisťovní.

Možnosti použitia programu: samostatná zubná ambulancia s jedným stomatológom,dve alebo viac zubných ambulancií so spoločnou evidenciou pacientov, pričom program má vlastnú databázu lekárov,ktorí vykonávajú jednotlivé úkony, jeden stomatológ pracuje striedavo v dvoch ambulanciách (kreslách), pričom obsluha programu spracováva informácie striedavo o obidvoch ošetrovaných pacientoch špecializované pracoviská zamerané na parodontológiu a čeľustnú ortopédiu

Podľa požiadaviek je možné program upraviť na komplexné spracovanie informačnej sústavy zubnej kliniky v počítačovej sieti s napojením na ďalšie podsystémy (MTZ, zubné laboratórium, evidencia drahých kovov, účtovníctvo atď.)

Aktuálna verzia: 5.24.26 (Platforma: Windows)
Stiahnutie demonštračnej verzie
Späť na vrch stránky