Responsive image

Prehľad niektorých základných funkcií

 • Kompletná kartotéka pacientov – evidencia osobných údajov pacientov, evidencia chorôb, anamnéza, status localis, tlač karty pacienta, dohody o zdravotnej starostlivosti ...
 • Plánovací kalendár – evidencia návštev pacientov, objednávanie pacientov, prechod priamo do karty pacienta, tlač kalendára ...
 • Zubný kríž – grafický zubný kríž, zadávanie značiek do kríža „preťahovaním” pomocou myši, návrh a status pre každý zub pacienta, oprava značiek v kríži aj pomocou pravého tlačítka myši, uloženie a evidencia všetkých stavov pacienta, farebné vyznačenie drahých kovov v kríži, tlač kompletného kríža pacienta, automatické zapisovanie značiek do kríža pri každom úkone ...
 • Kompletná evidencia úkonov – zadávanie ambulantných a protetických úkonov, štyri spôsoby platby za úkon, zohľadnenie ceny aj pri práci vo sviatok alebo iný príplatok, šesť laboratórnych cien pre protetické úkony, kalkulácia cien za úkon, prepočet cez bodovú hodnotu výkonu, výpočet doplatkov pacienta, zadávanie viacerých protetických úkonov naraz, zadávanie liekov a liečiv, materiálov pri každom úkone, odborné ošetrenie a tlač výmenného lístku, určenie terapie pri každom úkone ...
 • Prehľady – ambulantných a protetických úkonov, vydaných liekov a materiálu ...
 • Číselníky – úkonov a zubnej techniky, zmluvné laboratória a poisťovne ...
 • Prehľad RTG snímkov – ukladanie rtg-snímkov v grafickom formáte, priradenie snímkov k jednotlivým úkonom, prezeranie snímkov ...
 • Prezeranie dokumentov – prezeranie dokumentov MS Worde a v MS Exceli, prezeranie textových súborov, editovanie a tlač dokumentov ...
 • Tvorba a prezeranie dávok – tvorba všetkých dávok do poisťovní naraz, prezeranie dávok, tvorba a tlač sprievodných dokumentov ...
 • Nové tlačové zostavy – Tlač receptov, tlač obálok pre partnerov, tlač pozvánok na korešpondenčné lístky, tlač dokumentov ...

Možnosti použitia programu

 • samostatná zubná ambulancia s jedným stomatológom.
 • dve alebo viac zubných ambulancií so spoločnou evidenciou pacientov, pričom program má vlastnú databázu lekárov, ktorí vykonávajú jednotlivé úkony.
 • jeden stomatológ pracuje striedavo v dvoch ambulanciách, pričom obsluha programu spracováva informácie striedavo o obidvoch ošetrovaných pacientoch.
 • špecializované pracoviská zamerané na parodontológiu a čeľustnú ortopédiu.
 • podľa požiadaviek je možné program upraviť na komplexné spracovanie informačnej sústavy zubnej kliniky v počítačovej sieti s napojením na ďalšie podsystémy (MTZ, zubné laboratórium, evidencia drahých kovov, účtovníctvo atď.)
Späť na vrch stránky