Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

SUSOFT, aplikačný software, funguje od roku 1992. Z počiatku to bolo združenie programátorov, ktorí riešili problematiku strojárskej výroby. Neskôr mala firma širší záber a postupne sa začala špecializovať len na jej najúspešnejšie produkty.

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť vyvinula informačný systém pre Bytový podnik mesta Košice a Stavebné bytové družstvo I. Košice, ktorý si odkúpili aj iní veľkí správcovia bytov je naším nosným softvérom bytová problematika. Informačný systém pre správcov bytov a spoločenstvá denne udržuje skupina programátorov, ktorí akceptujú všetky legislatívne zmeny, požiadavky z praxe ako aj nové programátorske smery, ktoré sa neustále a rýchlo vyvíjajú.

Po skúsenostiach s vývojom informačného systému pre správcov bytov, kde sme museli urobiť komplexnú analýzu tejto problematiky, sme v roku 1997 založili sesterskú firmu „Bytex Slovensko s.r.o.”, ktorá sa venuje správe bytov ale sú v nej tí istí majitelia. V súčasnosti firma Bytex spravuje okolo 4 500 priestorov, takže informácie o problematike správy bytov máme z prvej ruky a veľmi dôkladne túto problematiku poznáme.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sme boli na trhu úspešní bola oblasť stomatológie. Vyvinuli sme komplexný informačný systém pre stomatológov, ktorý v súčasnosti využíva pomerne veľký počet stomatológov vo všetkých oblastiach Slovenska. Systém je dôsledne udržiavaný a akceptuje všetky legislatívne zmeny a požiadavky zdravotných poisťovní ako aj požiadavky našich klientov.

Späť na vrch stránky