Náhľady obrazoviek

Zoznam pacientov

Zoznam pacientov–Prehľad pacientov s vyhľadávaním. Je to vstupné miesto pre prácu s pacientom. Práca s kartou s údajmi pacienta, prístup k zdravotnej karte atď.

Zubný kríž

Zubný kríž–Je prístupný z viacerých miest programu. Udržiava informácie o zmenách v zubnom kríži. Stav je zobrazený pomocou špeciálnych značiek...

Pridávanie ambulantného výkonu

Pridávanie ambulantného výkonu

Pridávanie protetického výkonu

Pridávanie protetického výkonu

Kalendár

Kalendár–Plánovací kalendár slúži na ovládanie plánovania návštev pacientov. V ľavej časti obrazovky je "nekonečný" kalendár, v pravej časti plánovaný rozpis návštev odpovedajúceho dňa z ľavej časti obrazovky. Ovládanie ľavej aj pravej časti obrazovky je intuitívne...

Späť na vrch stránky