Náhľady obrazoviek

Nájomníci/vlastníci

Nájomníci/vlastníci–Centralizovaný prístup k informáciám o nájomníkovi, resp. vlastníkovi. Obrazovka pozostáva zo záložiek viď nasledujúce náhľady: pasport bytu, iné pohľadávky, evidenčný list a karta nájomníka vlastníka.

Pasport bytu

Pasport bytu–Rozloženie plôch bytov, kategorizácia a izbovitosť bytov.

Evidenčný list nájoníka/vlastníka

Evidenčný list nájoníka/vlastníka–mesačné zálohové predisy a údaje o nájomníkovi/vlastníkovi bytu, resp. nebytového priestoru.

Karta nájomníka/vlastníka

Karta nájomníka/vlastníka–Porovnávanie mesačných zálohových predpisov a platieb, nedoplatky, zobrazenie vyúčtovania, upomienky, penalizácia (rôzny spôsob podľa typov bytov), dohody s neplatičmi, žaloby

Iné pohľadávky

Iné pohľadávky–Pohľadávky za penále, súdne trovy, nepredpisové pohľadávky do FOaÚ atď.

Úhrada platieb

Úhrada platieb–Zadávanie platieb za mesačné zálohové predpisy, vyúčtovania a iné pohľadávky...

Typovanie odpočtov

Typovanie odpočtov–Zadávanie odpočtov z odpočtových hárkov k uvedenému dátumu.

Prevod bankových platieb

Prevod bankových platieb–Automatizované nahrávanie platieb z banky alebo sipa - výber súboru pre spracovanie

Prevod bankových platieb

Prevod bankových platieb–Automatizované nahrávanie platieb z banky alebo sipa - výsledok po spracovaní

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny–Zmena mesačných zálohových predpisov podľa vybraného kritéria pre vybraný objekt, resp. celú správu

Prehľad meraných dodávok

Prehľad meraných dodávok

Evidencia objednávok

Evidencia objednávok

Prehľad fondu opráv

Prehľad fondu opráv

Tlač fondu opráv

Tlač fondu opráv

Späť na vrch stránky