Prehľad niektorých základných funkcií

Program je vyvíjaný v spolupráci s viacerými správcami od roku 1992. Je veľmi rozsiahly, takže všetky jeho funkcie nie je možné spomenúť. Väčšina činností je nastaviteľná parametricky podľa požiadavky užívateľov. Klient, ktorý si platí paušálny poplatok má predplatené všetky budúce požiadavky vrátane prevodu dát, ktoré sú v súlade so zákonom a kvalitatívne nenarušia funkciu programu. V prípade záujmu je žiadúce prekonzultovať možnosti a spôsob spracovania údajov priamo s dodávateľom programu.

Programom „BytEx” je dlhodobo spracovávaných viac než päťdesiat tisíc bytov. Je preto dôsledne preskúšaný a vzhľadom na rôznosť partnerov a ich požiadaviek rieši celý komplex problémov, ktoré sa v oblasti správy bytov vyskytujú.

Výhody použitia programu

Späť na vrch stránky